SEARCH SERVER
English Polski Português
CHOOSE LANGUAGE
Statistics 1785 servers total 168 servers online 4397 players online 32942 registered users

OTSWant to buy a countdown for your server? Click here!
hoursminutes seconds

pl Dinera.net Update
51.68.50.200
Port: 7171
Uptime: 85.4526%
Players: 417 (619) / 2000
Current time:
27 November 2021 23:43:09

Now 4397 players are playing on 168 servers.
In our database there are 1785 OT Servers.
Image heht15ym1c.jpg
Added: 23.11.2021

offline
pl Rl Map 10-12.61
helera.net
Statistics for server ID 34950

Report fraud.
Is this your server? Claim ownership!
Hostname: helera.net
Port:7171
IP Address: 185.209.229.172
Players:0 / 0
Owner:Helera
Total Uptime (%):85.63%
Now Uptime for (hours):0h 14m
Record online:0 players online on Thu, 01 January 1970 01:00:00 CET
Client:12.0
Type:PvP
Exp:x600
Exp Type:Stages
Server:SublimeOt The Forgotten Server 1.3
Monsters:78111
Map:Real Map
Added:Mon, 16 August 2021 20:40:02 CEST
Latest online:Sat, 27 November 2021 17:28:38 CET
Statistics for server ID 34950
Only Client 10-12.61| Latest Update | Host Poland Not LAG | Retro Open PvP | New Outfit and Quest | Soul War | Feaster Of Soul | Grave Danger | Rascacoon Quest | Exp Stages |

UPDATES:
- Winter Update 2020
- Summer Update 2020
- Winter Update 2019
- Summer Update 2019

Server INFO:
- Only Client 10-12.61
- Exp (Medium)
- Host: Poland (Low Ping)

Events:
- Last Man Standing
- Battlefield
- Pandora Box Event

Map Information:
- RL Tibia map added with new features!
- Full Oramond
- Full Roshamuul
- Full Otherworld
- Full Krailos
- All main quests working
- Kilmaresh/Issavi
- Grave Danger Quest
- Feaster of Souls Quest
- Heart of Destruction Quest
- Secret Library free acces (250+)
- All bosses and unique mechanics
- Soul War Quest
- Rascacoon Quest Full With Mount And outfit
- Global Bastion Quest lvl +999


Tylko klient 10-12.61| Najnowsza aktualizacja | Gospodarz Polska Nie LGD | Otwarte PvP w stylu retro | Nowy strój i zadanie | Wojna Dusz | Uczta Duszy | Poważne niebezpieczeństwo | Rascacoon Quest | Etapy Exp |

AKTUALIZACJE:
- Aktualizacja zimowa 2020
- Letnia aktualizacja 2020
- Aktualizacja zimowa 2019
- Letnia aktualizacja 2019

INFORMACJE O serwerze:
- Tylko klient 10-12.61
- Eksp. (średni)
- Gospodarz: Polska (Low Ping)

Wydarzenia:
- Ostatni stojący mężczyzna
- Pole walki
- Wydarzenie Pandora Box

Informacje o mapie:
- Dodano mapę RL Tibia z nowymi funkcjami!
- Pełna Oramond
- Pełna Roshamuul
-Pełne zaświaty
- Pełna Krailos
- Wszystkie główne zadania działają
- Kilmaresh/Issavi
- Zadanie Grobowe Niebezpieczeństwo
- Misja Święto Dusz
- Misja Serce Zniszczenia
- Bezpłatny dostęp do tajnej biblioteki (250+)
- Wszyscy bossowie i unikalna mechanika
- Quest wojny dusz
- Rascacoon Quest Full With Mount And outfit
- Poziom Global Bastion Quest +999
Statistics for server ID 34950

Last 5 Messages of The Day


  • August 16, 2021, 08:40 PM
Welcome to Helera!


Rl Map 10-12.61
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
Rl Map 10-12.61
Rl Map 10-12.61
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
Rl Map 10-12.61
Rl Map 10-12.61
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
Rl Map 10-12.61
Rl Map 10-12.61
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
Rl Map 10-12.61