SEARCH SERVER
English Polski Português
CHOOSE LANGUAGE
Statistics 1727 servers total 172 servers online 6162 players online 31287 registered users


Want to buy a countdown for your server? Click here!
hoursminutes seconds

pl Sadoria.zapto.org
sadoria.zapto.org
Port: 7171
Uptime: 99.9652%
Players: 1 (9) / 1000
Current time:
17 January 2019 04:17:10

Now 6162 players are playing on 172 servers.
In our database there are 1727 OT Servers.
Image 2rne4jplxr.jpg
Added: 16.12.2018

online
pl Exenaots Start
exena.pl
Statistics for server ID 32849

Report fraud.
Is this your server? Claim ownership!
Hostname: exena.pl
Port:7171
IP Address: 147.135.211.159
Players:10 / 1000
Owner:Archi
Total Uptime (%):100%
Now Uptime for (hours):4h 58m
Record online:77 players online on Wed, 09 January 2019 15:56:54 CET
Client:8.60 [windows] [linux]
Type:PvP
Exp:x160
Exp Type:Stages
Server:The Forgotten Server 0.4
Monsters:32676
Map:Edited Evolution
Added:Thu, 27 December 2018 00:19:59 CET
Latest online:Thu, 17 January 2019 04:07:47 CET
Statistics for server ID 32849
Exena SILVER EDITION START 04.01 godzina 20:00

Czo?em Tibijczycy. Za za?og? Exeny by?o du?o ci??kiej pracy, poprawili?my wszystkie b??dy które by?y na serwerze (przez które musieli?my zamkn?? pierwsz? edycje).
Je?li chodzi o kwestie za?o?enia, do??czenia do gildii: posta? koniecznie musi byc OFFLINE.
Na gildie powy?ej 10 osob (przyznajemy 1200 pkt premium)

Dodali?my 60 nowych expowisk
Nowy VIP Room
Event Room (np. Dice)

3 Questy na itemy z sms shopu:
Anihilator II (Exena sword, Exena axe, Exena Hammer)
Slingshot
Speelbook of exena darkness

Nowe Bossy:
Orshon
Morgus
Ghazus

Loteria z której co godzin? mo?na dosta? red i blue present z którego wypadaj? losowe itemy (Addon Doll ~~ Golden Helmet, b?d? Stamina Doll ~~ 2 crystal coins).
Od wbitego 130 poziomu dostajemy nagrod? achivment: Addon Doll
Od wbitego 150 poziomu dostajemy nagrod? achivment: Stamina Doll, 50cc
Od wbitego 500 poziomu, dostaj?my 400 Premium Points do naszego sklepiku.
Na naszym serwerze s? itemy "Upgrade Item, Super Upgrade Item" które wzmacniaj? nasz pancerz, b?d? bro? o dodatkowe % punkty np. Atk, Def.

EXP STAGES:

1 100 160x
101 150 130x
151 200 90x
201 250 70<br />x
251 280 50x
281 300 30x
301 350 20x
351 400 10x
401 4<br />50 7x
451 500 5x
501 - 2x

Zapraszamy!
Support, Exena Team.
Statistics for server ID 32849

Last 5 Messages of The Day


  • December 27, 2018, 10:45 PM
Welcome to the Exena!


  • December 27, 2018, 12:30 AM
Welcome to the ExenaEVO 8.6!


Exenaots Start
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
Exenaots Start
Exenaots Start
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
Exenaots Start
Exenaots Start
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
Exenaots Start
Exenaots Start
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
Exenaots Start