SEARCH SERVER
English Polski Português
CHOOSE LANGUAGE
Statistics 1827 servers total 186 servers online 9591 players online 32300 registered users


Elates.net.pl
New Evo Map 8.6 starts in:
hoursminutes seconds
Want to buy a countdown for your server? Click here!

us Megawarlvl130push
23.108.57.89
Port: 7171
Uptime: 100%
Players: 0 (1) / 200
Current time:
04 June 2020 01:31:17

Now 9591 players are playing on 186 servers.
In our database there are 1827 OT Servers.
Image b2h6bteett.jpg
Added: 28.04.2020

online
pl 2016 Start High Exp
sandots.eu
Statistics for server ID 31666

Report fraud.
Is this your server? Claim ownership!
Hostname: sandots.eu
Port:7171
IP Address: 164.132.203.77
Players:0 / 600
Owner:
Total Uptime (%):99.85%
Now Uptime for (hours):2h 27m
Record online:317 players online on Mon, 02 April 2018 16:05:44 CEST
Client:8.60 [windows] [linux]
Type:PvP
Exp:x999
Exp Type:Stages
Server:SAND ENGINE 1.0
Monsters:28212
Map:Other
Added:Thu, 24 August 2017 02:09:34 CEST
Latest online:Thu, 04 June 2020 01:27:57 CEST
Statistics for server ID 31666

Add Comment

Max 255 chars

Statistics for server ID 31666


Dark Sand OTS to serwer typu EVO, z du??ym expem oraz mas? event??w oraz system??w, koniecznie wejd?? i oce??!

SandOTS.EU

Czym nasz OTS wyr????nia si? od innych? Praktycznie wszystkim!
Do zaoferowania mamy Wam niepor??wnywaln? grywalno??? oraz satysfakcj? z gry.
Jeszcze nigdy nie grali??cie na tak przyjaznym graczowi OTSie.
Mi??y zarz?d oraz konkretni tutorzy. Ka??dy ma szanse zosta? jednym z nas.
Pewnie my??licie, ??e jak ka??dy OTS i ten jest nastawiony na bezmy??lne robienie pieni?dzy.
Nic bardziej mylnego! Najbardziej niezb?dne przedmioty s? do zdobycia bezpo??rednio w grze!
Nie ma ??adnych prywatnych expowisk czy dopalaczy na niesko??czone ??ycie w slepie.
Takie co?? nie wchodzi w gr?! OTS utrzymuje si? z reklam oraz waszych dotacji.
Ka??dy z Was ma i b?dzie mie? r??wne szanse. Takie s? za??o??enia serwera.
Pieni?dze maj? by? na op??acenie serwera dedykowanego.
Skoro ju?? sko??czy??em la? wod?, przedstawi? wam teraz troch? suchych fakt??w:
Serwer dedykowany, dzia??aj?cy ca??? dob?, 365 dni w roku
??adnych ??miesznych zabaw w stawianiu OTSa na komputerze babci albo kalkulatorze.
Jako, ??e jest to OTS, to musi by? masa dobrej zabawy. Dlatego oferujemy EXP STAGE (podany wy??ej).
Zale??a??o nam, aby serwer, mimo i?? jest typowo "fun" pokazywa?? stare dobre evo.
Zatem... B?dziecie musieli porobi? questy czy taski, je??eli macie chrapk? na przedmioty z naszego sklepu.
Mo??e macie ochot? na specjalne zadania, aby zarobi? troch? pieni?dzy czy zdoby? przedmioty? Nie ma problemu!
Wi?kszo??? z was napewno kr?ci posiadanie fajnego Outfitu, kt??rego nikt inny nie ma? Drobnostka! Pos?gi ju?? czekaj?!
Co jeszcze wyr????nia nas na tle innych OTS??w?
Wiele skrypt??w oraz system??w, kt??re stworzyli??my sami lub o oparciu o sprawdzone metody, ulepszyli??my.
Gdybym chcia?? wymienia? WSZYSTKO co zrobili??my, to najprawdopodobniej nie wystarczy??oby miejsca, aby to opisa?.
Dlatego nie pozostaje mi nic innego jak zaprosi? was do wsp??lnej gry!
Statistics for server ID 31666

Last 5 Messages of The Day


  • July 05, 2018, 02:56 PM
Witamy na Dark Sand OTS!


  • July 05, 2018, 02:26 PM
Welcome to the Karamy-War. Most advanced WarOTS with long history!


  • July 05, 2018, 11:55 AM
Welcome to KaramyWar.pl! Have fun!


  • November 05, 2017, 07:12 PM
Witamy na Dark Sand OTS!


  • October 31, 2017, 12:10 AM
Welcome to the Karamy-War. Most advanced WarOTS with long history!


2016 Start High Exp
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
2016 Start High Exp
2016 Start High Exp
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
2016 Start High Exp
2016 Start High Exp
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
2016 Start High Exp
2016 Start High Exp
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
2016 Start High Exp